Współpraca

Do wyceny realizacji wybranej usługi z zakresu projektowania lub produkcji należy przesłać podstawowe informacje techniczne lub merytoryczne dotyczące projektu lub produktu. W możliwie najkrótszym czasie zadający pytanie otrzyma ofertę.

 • Oferta realizacji
 • Podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki
 • Realizacja, wdrożenie, dostawa
 • Rozliczenie

W ramach współpracy Gwarantujemy

 • Kreatywne rozwiązania i wyjątkowe projekty
 • Szeroki zakres produkcji i usług
 • Wsparcie techniczne i  merytoryczne
 • Serwis i pomoc techniczną
 • Montaż posów, reklamy
 • Własny transport
 • Elastyczne warunki wpółpracy

Klauzula poufności

W przypadku autorskich koncepcji, pomysłów czy projektów stosujemy klauzulę o zachowaniu poufności której podpisanie jest warunkiem przygotowania oferty na indywidualne rozwiązania techniczne i wizerunkowe. Klauzula chroni projekty przed nie autoryzowanym rozpowszechnianiem i przesyłaniem do wyceny innym producentom czy podwykonawcom. Zasady korzystania z projektów CUT-POL określone są w zakładce Prawa autorskie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad współpracy, prosimy o kontakt.